Speciālisti

Skoliozes ārstēšanā jāiesaistās vairākiem speciālistiem, kam nepieciešams strādāt vienotā komandā. Neaizstājama nozīme ir fizioterapietiem, kas prot apmācīt skoliozei piemērotu vingrošanu, piemēram, pēc Šrotas metodes. Latvijā ir vairāk kā 50 fizioterapeiti – Sertificēti Šrotas metodes speciālisti, kas piedalījušies 70-80 stundu apmācību programmā (Latvijā vai Vācijā) un sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu ar pārstāvi no Šrotas Klīnikas. Šie terapeiti līdz ar to ir pieslēgti Šrotas terapeitu pacientu aprūpes tīklam un var konsultēties ar Šrotas Klīnikas speciālistiem, ja tāda vajadzība rastos.

Komandā pie nepieciešamības iesaistās sertificēts tehniskais ortopēds, kas ieguvis BUFA (Bundesfachschule für Orthopädie-Technik) izsniegtu sertifikātu par Rigo sistēmas Šeno korsešu izgatavišanas teorētiskā un praktiskā kursa apgūšanu. Pēc profesora Rigo vadītā kursa pabeigšanas ir radusies iespēja veikt pacienta izliekuma tipa noteikšanu un piemērotākā korsetes modeļa izvēli, personīgi konsultējoties ar profesoru Rigo.

Comments are closed.